नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड
Nepal Transit & Warehousing Co. Ltd.
(नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको)
बढुवा सूचना कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना आन्तरिक, खुला तथा समावेशी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

GBIA(Bhairahawa)

Bhairahawa, Nepal


Bhairahawa, Nepal
E-mail : gbia@nepaltransit.com
Contact Person:

Tara Kumari Joshi

Branch Manager

9848743512Main Function
  • Operation of warehousing service for Nepalese Import and export air cargoes.