नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड
Nepal Transit & Warehousing Co. Ltd.
(नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको)
लिखित परीक्षाको नतिजा तथा कम्प्युटर प्रयोगात्मक/सीप परीक्षण र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । लिलाम बढाबढ गरी सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वान ।

Tribhuvan International Airport

Tribhuvan International Airport Branch, Airport Cargo Complex


Air Cargo Complex, Sinamangal, Kathmandu.'
E-mail : tia@nepaltransit.com
Contact Person:

Mr.Roman Kumar Shrestha

Branch Manager

9841792206Extended warehousing Services at Tribhuvan International Airport, Air Cargo Complex, Sinamangal, Kathmandu, Nepal in 14th March 2010.'

Main Function
  • To operated Warehousing for Nepalese Import and export air cargoes.