नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड
Nepal Transit & Warehousing Co. Ltd.
(नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको)
लिखित परीक्षाको नतिजा तथा कम्प्युटर प्रयोगात्मक/सीप परीक्षण र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । लिलाम बढाबढ गरी सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वान ।

Kolkata

Kolkata


41C, Ekbalpore Road, Kolkata 700 023, India
Tell: 0091-33-24496688
Tell/Fax : 0091-24496670
E-mail : kolkata@nepaltransit.com , ntwccu@gmail.com
Contact Person:

Mr. Him Nath Poudel

Branch Manager

0091-7439552326Established in 1972 under the Foreign Company Registration Act 1956 of India at 41, Ekbalpore Road, Kolkata-23, India.'

Main Function
  • Clearing and Forwarding of Nepalese imports and exports through Kolkata and Haldia Port
  • Guarantee undertaking services for Nepalese cargoes in transit through Kolkata and Haldia Port.
Available Service
  • Approx 4972 sq. metre open land at CGR Road, Kolkata Port.