नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड
Nepal Transit & Warehousing Co. Ltd.
(नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको)
Notices

GBIA(Bhairahawa)

Bhairahawa, Nepal


Bhairahawa, Nepal
E-mail : gbia@nepaltransit.com
Contact Person: Mr. Dal Bhadhur Tamang

Act. Branch Manager

9849550485