नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड
Nepal Transit & Warehousing Co. Ltd.
(नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको)
मुद्धति निक्षेपमा लगानी सम्बन्धी सूचना । लिलाम बढाबढ गरी सवारी साधन लिलाम बिक्रि गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वान । सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

Branches

Head Office


P.O.Box.1194
Ramshahpath, Kathmandu, Nepal
Tel : 01-4221343, 4220743 Fax:. 01-4221783,
E-mail:ntw@ntc.net.np
Contact Person: Tulsi Pokhrel

9841754781

Kolkata Branch


41C, Ekbalpore Road, Kolkata 700 023, India
Tell: 0091-33-24496688
Tell/Fax : 0091-24496670
E-mail : kolkata@nepaltransit.com , ntwccu@gmail.com
Contact Person: Him Nath Poudel

0091-7439552326

Haldia Sub-Branch


Haldia Township, District, Midhnapur Haldia, India.
Tell: 0091-3224-263374
E-mail: haldia@nepaltransit.com

Radhikapur Sub-Branch


Radhikapur, North Dinajpur, West Bengal, India
Tell: 0091-3522-352162
E-mail : radhikapur@nepaltransit.com

Birgunj Branch


Branch Office, Custom Area, Birgunj
Tell: 051-521356, 051-621540
E-mail: birgunj@nepaltransit.com, ntwcbirgunj@gmail.com
Contact Person: Act. Bikash Rajbanshi

Branch Manager

9864474904

Kakarvitta Branch


Branch Office, Custom Area, Kakarvitta.
Tell: 023-562248
E-mail : kakadvitta@nepaltransit.com, ntwclkvt@gmail.com
Contact Person: Liladhar Subedi

Branch Manager

9848126896

Tribhuvan International Airport Branch, Airport Cargo Complex


Air Cargo Complex, Sinamangal, Kathmandu.
E-mail : tia@nepaltransit.com
Contact Person: Sunita Kumari Singh

Branch Manager

9843195411

Tatopani Branch


Larcha, Sindhupalchok, Nepal
E-mail : tatopani@nepaltransit.com
Contact Person: Tekraj Kandel

Branch Manager

9851254257

GBIA(Bhairahawa) Branch


Bhairahawa, Nepal
E-mail : gbia@nepaltransit.com
Contact Person: Dal Bhadhur Tamang

Act. Branch Manager

9849550485